สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
</a>
</a>
</a>
</a>

คู่มือ แบบฟอร์ม
กรอกข้อมูลออนไลน์
++ เมนูหลัก ++
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
++ หน่วยงานภายใน ++
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบุคลากร
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มลูกเสือฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
++ ดาวน์โหลด ++
 

 

 

  เกียรติบัตร รร.คุณธรรม
แบบฟอร์มต่างๆ

  - การขอเบิกค่าเช่าบ้าน
  - ถ่ายเอกสาร
  - ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
  - ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
  - ขอเปลี่ยนเวรยามฯ
  - ขออนุมัติไปราชการ
  - เบิก คชจ. ไปราชการ
  - เบิกค่าการศึกษาบุตร
  - เบิกค่ารักษาพยาบาล
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พิมพ์ตัวเลขที่ปรากฏ
รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ
เดือน อัพโหลดเมื่อ
พฤษภาคม 2567 12 มิถุนายน 2567
เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567
มีนาคม 2567 11 เมษายน 2567
กุมภาพันธ์ 2567 11 มีนาคม 2567
มกราคม 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567
ธันวาคม 2566 15 มกราคม 2567
พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
ตุลาคม 2566 10 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กนยายน 2566 17 ตุลาคม 2566
กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
สิงหาคม 2566 14 กันยายน 2566
กรกฎาคม 2566 11 สิงหาคม 2566
มิถุนายน 2566 14 กรกฎาคม 2566
พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566
เมษายน 2566 13 พฤษภาคม 2566
มีนาคม 2566 11 เมษายน 2566
กุมภาพันธ์ 2566 15 มีนาคม 2566
มกราคม 2566 8 กุมภาพันธ์ 2566
ธันวาคม 2565 12 มกราคม 2566
พฤศจิกายน 2565 10 ธันวาคม 2565
ตุลาคม 2565 10 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กนยายน 2565 7 ตุลาคม 2565
กันยายน 2565 7 ตุลาคม 2565
สิงหาคม 2565 13 กันยายน 2565
กรกฎาคม 2565 11 สิงหาคม 2565
มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
เมษายน 2565 12 พฤษภาคม 2565
มีนาคม 2565 10 เมษายน 2565
กุมภาพันธ์ 2565 10 มีนาคม 2565
มกราคม 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
ธันวาคม 2564 11 มกราคม 2565
พฤศจิกายน 2564 10 ธันวาคม 2564
ตุลาคม 2564 5 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กัยายน 2564 15 ตุลาคม 2564
กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564
สิงหาคม 2564 19 กันยายน 2564
กรกฎาคม 2564 18 สิงหาคม 2564
มิถุนายน 2564 9 กรกฎาคม 2564
พฤษภาคม 2564 9 มิถุนายน 2564
เมษายน 2564 12 พฤษภาคม 2564
มีนาคม 2564 8 เมษายน 2564
กุมภาพันธ์ 2564 8 มีนาคม 2564
มกราคม 2564 4 กุมภาพันธ์ 2564
ธันวาคม 2563 8 มกราคม 2564
พฤศจิกายน 2563 9 ธันวาคม 2563
ตุลาคม 2563 4 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กัยายน 2563 7 ตุลาคม 2563
กันยายน 2563 7 ตุลาคม 2563
สิงหาคม 2563 16 กันยายน 2563
กรกฎาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
มิถุนายน 2563 8 กรกฎาคม 2563
พฤษภาคม 2563 9 มิถุนายน 2563
เมษายน 2563 12 พฤษภาคม 2563
มีนาคม 2563 8 เมษายน 2563
กุมภาพันธ์ 2563 16 มีนาคม 2563
มกราคม 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563
ธันวาคม 2562 10 มกราคม 2563
พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2562 14 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กัยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
กันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
สิงหาคม 2562 15 กันยายน 2562
กรกฎาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
มิถุนายน 2562 15 กรกฎาคม 2562
พฤษภาคม 2562 17 มิถุนายน 2562
เมษายน 2562 27 พฤษภาคม 2562
มีนาคม 2562 18 เมษายน 2562
กุมภาพันธ์ 2562 19 มีนาคม 2562
มกราคม 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
ธันวาคม 2561 17 มกราคม 2562
พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561
ตุลาคม 2561 19 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดxระกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กัยายน 2561 29 ตุลาคม 2561
กันยายน 2561 16 ตุลาคม 2561
สิงหาคม 2561 14 กันยายน 2561
กรกฎาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561
พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561
เมษายน 2561 21 พฤษภาคม 2561
มีนาคม 2561 23 เมษายน 2561
กุมภาพันธ์ 2561 20 มีนาคม 2561
มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
ธันวาคม 2560 28 มกราคม 2561
พฤศจิกายน 2560 28 มกราคม 2561
ตุลาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560
กันยายน 2560 11 ตุลาคม 2560