||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

การประกวดแข่งขัน
เทศกาลงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
ณ เวทีกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
"เสมากาชาดเสียงทอง 63"

รายละเอียด
หนังสือรับรอง
กำหนดการ
13-14 กันยายน 2563 ณ เวทีกาชาดฯ
รายชื่อผู้สมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ ชื่อ - นามสกุล เพลงช้า เพลงเร็ว เบอร์โทร
1 นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง โควิดซาตามหารัก รักใต้โคนขาม 0894967733
2 นายสุธีร์ จะนะจินา ต้องมีสักวัน จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ คีย์เพลง -2 คนงามลืมง่าย จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ คีย์เพลง -3 0875913983
3 ศศิญา จุลพันธ์ เพลงสาวเพชรบุรี/Cm/คัฑลียา มารศรี เพลงหางเครื่องสามช่า/Gm/คัฑลียา มารศรี 0630624699
4 สมหญิง กาญจนพงค์ ปริญญาใจ/ศิริพร อำไพพงษ์ บ่กล้าบอกครู/เอิ้นขวัญ วรัญญา 0912041312
5 อรอนงค์ คงแทน บุษบาเสี่ยงเทียน /คีย์สูง /อรวี สัจจานนท์ ปูนาขาเก/คีย์สูงและต่ำ/คัทลียา มารศรี 0922987124
6 สิรีวิว พูลสวัสดิ์ ตำนานเมืองคอน/คีย์ปกติ/ฟ้า ขวัญนคร โอ้โฮบางกอก/คีย์ปกติ/แมงปอ ชลธิชา 0803891040
7 สุชาดา ชนะพลชัย เอกลักษณ์ไทย สาวสุพรรณหวานแหว่ว 0936701418
8 ศิริลักษณ์ สมมาตย์ เรารอเขาลืม/ฝน ธนสุนทร แต่งงานกันเฮอะ/จันทร์จวง ดวงจันทร์ 0637652627
9 วรางคณา สุทธิรักษ์ รอยแผลเป็น/CD สาวสุพรรณหวานแหวว/CD 0616564665

ดูแลและพัฒนาระบบโดย นางศิริพร ธรรมชาติ กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล ติดต่อ 080-6155462
Login