วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ศรีธรรมราชศึกษานางสาวนาฏญา บัวเพียง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
2มัธยมวีรศิลปินนางสาวปฐมพร อุดมดี แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
3มัธยมวีรศิลปินนางสาวสุพรรณษา สุวรรณพันธ์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
4มัธยมวีรศิลปินนางสาวเพ็ญนภา ขาวผ่อง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
5มัธยมวีรศิลปินนายสมชาย ชูสุวรรณ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน3
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนายสันติวัฒน์ ทองอ่อน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่