วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1-นางสาวชฎาพร ศักดิ์สง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
2มัธยมวีรศิลปินนายนิติธร นาเขียน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
3มัธยมวีรศิลปินนายทนงศักดิ์ จันทร์โฮง แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
4เสม็ดจวนวิทยาคมนาย ศราวุธ สุขมีชัย แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
5เบญจมราชูทิศนางสาววรินทร์เณรี ศรีสุรางค์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
6จรัสพิชากรนางสาวศตพร รอดสุด แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
7ศรีธรรมราชศึกษาด.ญ.มัลลิกา วอล์คเกอร์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
8มัธยมวีรศิลปินเด็กชายศรัญญู ศรีปลอด แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
9มัธยมวีรศิลปินเด็กหญิงสตรีนุช อินทนุ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
10กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาว พิชญธิดา พรหมชาติ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
11กัลยาณีศรีธรรมราชนาย นวดิษย์ ทองนอก แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
12สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเด็กชายวรรณชัย วิทกำจร แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
13สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวกนกวรรณ ถาวระ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
14-นางสาวฤทัย เรืองช่วย แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่