วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 4. การแข่งขันเขียนภาพไทยเอกรงค์ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชนายธเนศพล บริบาล แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
2นบพิตำวิทยานางสาวหทัยภัทร ผ่องแผ้ว แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
3เสาธงวิทยานางสาวณัฐณิชา ช่วยเชียร แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่