วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 4. การแข่งขันเขียนภาพไทยเอกรงค์ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1เสม็ดจวนวิทยาคมเด็กชายธาดาพงศ์ ชูนาค แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
2จรัสพิชากรเด็กหญิงณัฐกฤตา หีตเพชร แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
3นบพิตำวิทยาดช ภัทรภณ ศรีนวลปาน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง
4วัดเถลิงกิตติยารามเด็กชายธีระเทพ ช่วยพูล แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
5บ้านบางพระเด็กชายรวิพล เอกสุข แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
6ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์เด็กหญิงกรัญฑรัตน์ ด้วงสีพัฒน์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่