วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ไตรภูมิวิทยานางสาวจิรนันท์ มะโนแจ่ม แบบ 1 แบบ 2เหรียญทองแดง3
2เสาธงวิทยาเด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่ด่าน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
3วัดเถลิงกิตติยารามเด็กชายสุวัฒน์ ศรีสุวรรณ แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน2
4บ้านบางพระเด็กชายจิรพัศ รักเถาว์ แบบ 1 แบบ 2เข้าร่วมฯ
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่