วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชนายเอกราช กาญจโน แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
2เสาธงวิทยานางสาวณัฐกาญต์ วิลัย แบบ 1 แบบ 2เหรียญเงิน
3โศภนคณาภรณ์นางสาวฐิติวรดา จันทร์งาม แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง1
4ทุ่งสงวิทยานางสาวเบญจวรรณ ฉิมปากแพรก แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง2
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่