วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ประชาชนทั่วไป
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1เสาธงวิทยานายทรงวุฒิ ศรีสัตบรรณ์ แบบ 1 แบบ 2เหรียญทอง3
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่