วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
กลับหน้าแรก
สรุปผลการสมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2562


ด้าน "ผลงานศิลปะนักเรียน"
ที่ รายการ จำนวนผู้สมัคร (คน / ทีม)
ป. 1 - 3 ป. 4 - 6 ม. 1 - 3 ม. 4 - 6 ประชาชนทั่วไป
1การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์28 30 9 8 2
2การแข่งขันวาดภาพระบายสี30 3010 12 -
3การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี-- 10 5 -
4การแข่งขันวาดภาพไทยสีเอกรงค์-- 11 11 -
5การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง<ประถมศึกษา>
30
<มัธยมศึกษา>
24
<ประชาชนทั่วไป>
9
6การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน)20
7การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน40
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "เสมากาชาดเสียงทอง"
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน เพลงที่เลือกใช้ประกวด
เพลงช้า เพลงเร็ว
1นาย ปิยพงศ์ กรงแก้วโรงเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมอนุสรศรีปราชญ์ห่วงแม่ ห่วงบ้าน
2นางสาว สมหญิง กาญจนพงค์โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
3นาง ขนิษฐา วิรุณพันธ์โรงเรียนวัดลำนาวเพื่อแม่แพ้บ่ได้คิดถึงทุ่งลุยลาย
4นาย หมัดหนูด บุญเทียมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชสมัครรักสมัครแฟนแหม่มปลาร้า
5นาง ฌัชชฎาพร อินทรพฤกษาโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชเขียนรักด้วย ล. ลิงโบว์รักสีดำ
6นางสาว วารินทิพย์ ฤทธิพรัดโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชจูบแล้วลาไหงง่อง
7นาย นิติธร นาเขียนโรงเรียนมัธยมวีรศิลปินคนกล่อมโลกกำนันกำใน
8นางสาว รุ่งนภา ไอยสุวรรณ์โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชนางฟ้าบ้านไพร คุณนายขาแมลงสาบ
9นางสาว เพ็ญนภา ขาวผ่องโรงเรียน
10นาย ธีรพงศ์. นนทาหมู่บ้านบ่อนนท์องค์เดียวในโลกรักคุณยิ่งกว่าใคร
11นาย อภิจิตร์ ณ นครโรงเรียนวัดกลางองค์เดียวในโลกหมากัด
12นางสาว กนกวรรณ ถาวระสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเขียนฝันไว้ข้างฝา
13นาง ดาราวรรณ พุ่มนวนโรงเรียนตำนานเมืองคอนแต่งงานกันเถอะ
14นางสาว สิรีวิว พูลสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลปากพนัง2น้ำตาโนราห์บ่กล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้าย
15ดญ นวภรณ์ หนูชูไชยโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาแดงเล่าสู่หลานฟังหนู ชอบชอบ
16นางสาว ฤทัย เรืองช่วยโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ซังได้ซังแล้ว
17นางสาว ชฎาพร ศักดิ์สงโรงเรียนโศภนคณาภรณ์สิเทน้องให้บอกแทน
18เด็กชาย ธนวัฒน์ วรรณแก้วโรงเรียนบ้านควนชิงเสียงขลุ่ยเรียกนางขออยู่ด้วยคน
19นาย เริงบพิธ เพชรคงสำนักงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางลอย นางลืมรักจางที่บางปะกง
20นาย เริงบพิธ เพชรคงสำนักงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางลอย นางลืมรักจางที่บางปะกง
21เด็กหญิง กมลลักษณ์ กรงไกรจักรโรงเรียนวัดบ้านตาลน้ำตาโนราห์อยากเจอคนจริงใจ
22เด็กหญิง เพชรลัดดา ขุนจันทร์โรงเรียนวัดบ้านตาลคิดถึงจริงหรือคะจะขอก็รีบขอ
23นาย สันติวัฒน์ ทองอ่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชองคุลีมาลสำนึกบาปกำนันกำใน
24นาย เนตรณรงค์? ขวัญสุยโรงเรียนวิทยาศาสตร์?จุฬา?ภ?รณ?ราช?วิทยาลัย?นครศรี?ธรรมราช?ไอ้หนุ่มรถไถคิดถึงบ้านเกิด
25นาย สมพร คงดีโรงเรียนเฝ้าปองดอกฟ้าอย่าลืมโนราห์
26นางสาว วรางคณา? สุทธิรักษ์เตรี?ยมอุดมศึกษารอยแผลเป็นสาวสุพรรณหวานแหวว
27นาย สมพร คงดีโรงเรียนวัดสามัคยารามอกหักจากปักษ์ใต้หน้าโหนกๆ
28นาย นิกร? โรจน?วัฒน์?โรงเรียนจรัสพิชากร