||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 1. การแข่งขัน 'ศิลป์สร้างสรรค์' ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล
1ศรีธรรมราชศึกษานายชัยยันต์ รัฐวิเศษ
2วัดควนสูงนางสาวณัศย์ชนก สุวรรณมณี
3บ้านคลองจังนายขวัญชัย ไวยวิก
4สตรีจรัสพิชากรนางสาวศศิธร บุญอินทร์
5เทศบาลปากพนัง ๑นางสาวกุลภัสสรณ์ ศรีสุขช่วย
6วัดลำนาวนายสุระชัย เมฆคต
7อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศนางศศิธร จินพล