||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ก้างปลาวิทยาคมนางสาวจริยา ศรีเกต เหรียญทอง
2จรัสพิชากรนางสาวปวัณรัตน์ เพชรสิทธิ์ เหรียญทอง3
3มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จนางสาวชนาการ รอดพงศรี เหรียญทอง1
4มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนายสรวิศ พุทธเสน เหรียญทอง2
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่