วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ก้างปลาวิทยาคมนางสาวจริยา ศรีเกตเหรียญทอง
2จรัสพิชากรนางสาวปวัณรัตน์ เพชรสิทธิ์เหรียญทอง3
3มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จนางสาวชนาการ รอดพงศรีเหรียญทอง1
4มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนายสรวิศ พุทธเสนเหรียญทอง2