||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 5. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1บ้านคลองจังเด็กหญิงจุฑาภรณ์ รัตนพร เหรียญทอง1
2บ้านคลองจังเด็กหญิงปนัดดา แก้วคด เหรียญทอง1
3วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงศิริธาดา สุวรรณพงศ์ เหรียญเงิน3
4วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงสุวพร วงษ์บุตรดี เหรียญเงิน3
5วัดลำนาวเด็กหญิงกนิษฐนาฎ โพธิ์ปลอด เหรียญทอง2
6วัดลำนาวเด็กหญิงธัญญานุช สุกมาก เหรียญทอง2
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่