||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 5. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1วัดลำนาวเด็กหญิงขวัญฤดี สับสนอง เหรียญเงิน1
2วัดลำนาวเด็กหญิงสุนิตา ศรีชัย เหรียญเงิน1
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่