||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 4. การแข่งขันเขียนภาพไทยเอกรงค์ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1เมืองนครศรีธรรมราชนายณภัทร แก้วประสม เหรียญทอง3
2โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนายทรงยศ จงสุข เหรียญทอง2
3สิชลคุณาธารวิทยานางสาวสุนิสา สุทธิบุตร เหรียญทอง
4เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นายณภัทร พ่วนอุ้ย เหรียญทอง1
5ก้างปลาวิทยาคมนางสาวอาริสา เหล่าจันทร์ เหรียญทอง
6กัลยาณีศรีธรรมราชนางสาวกีรติ โอรัญรักษ์ เหรียญทอง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่