วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กหญิงบัณฑิตา ภักดีกิจเหรียญเงิน3
2เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงรัตติยา ชีถนอมเหรียญเงิน
3ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงวศินี สขหอมเหรียญทองแดง
4วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงบัณฑิตา เนาวคุณเหรียญทอง2
5มัธยมวีรศิลปินเด็กหญิงณัฎฐานันท์ สิงห์นุ้ยเหรียญทองแดง
6กัลยาณีศรีธรรมราชเด็กหญิงณัฐนรี แก่นทองเหรียญทอง1