||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กหญิงบัณฑิตา ภักดีกิจ เหรียญเงิน3
2เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงรัตติยา ชีถนอม เหรียญเงิน
3ศรีธรรมราชศึกษาเด็กหญิงวศินี สขหอม เหรียญทองแดง
4วัดทุ่งหล่อเด็กหญิงบัณฑิตา เนาวคุณ เหรียญทอง2
5มัธยมวีรศิลปินเด็กหญิงณัฎฐานันท์ สิงห์นุ้ย เหรียญทองแดง
6กัลยาณีศรีธรรมราชเด็กหญิงณัฐนรี แก่นทอง เหรียญทอง1
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่