วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กหญิงกุลธิดา มากชิตเหรียญทอง1
2เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงอัญมณี มาศเมฆเหรียญเงิน
3เบญจมราชูทิศเด็กหญิงชนาภา ปรีชาเหรียญเงิน
4สิชลคุณาธารวิทยานางสาวนันทัชพร ชำมะลิเหรียญเงิน3
5มัธยมวีรศิลปินเด็กหญิงชลดา ดุกสุกแก้วเหรียญทองแดง
6โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชเด็กหญิงกรกนก ศรีไสยเพชรเหรียญทอง2
7ศรีธรรมราชศึกษาเด็กชายกฤติพงษ์ จิตรจำนองเหรียญทองแดง