||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
รายละเอียดผู้สมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561

รายการ 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล อันดับ รางวัล
1ดรุณศึกษาเด็กหญิงกุลธิดา มากชิต เหรียญทอง1
2เมืองนครศรีธรรมราชเด็กหญิงอัญมณี มาศเมฆ เหรียญเงิน
3เบญจมราชูทิศเด็กหญิงชนาภา ปรีชา เหรียญเงิน
4สิชลคุณาธารวิทยานางสาวนันทัชพร ชำมะลิ เหรียญเงิน3
5มัธยมวีรศิลปินเด็กหญิงชลดา ดุกสุกแก้ว เหรียญทองแดง
6โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชเด็กหญิงกรกนก ศรีไสยเพชร เหรียญทอง2
7ศรีธรรมราชศึกษาเด็กชายกฤติพงษ์ จิตรจำนอง เหรียญทองแดง
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่