||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก
กลับหน้าแรก
สรุปผลการสมัคร
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561


ด้าน "ผลงานศิลปะนักเรียน"
ที่ รายการ จำนวนผู้สมัคร (คน / ทีม)
ป. 1 - 3 ป. 4 - 6 ม. 1 - 3 ม. 4 - 6
1การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์8 10 11 11
2การแข่งขันวาดภาพระบายสี14 1611 11
3การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี-- 6 7
4การแข่งขันวาดภาพไทยสีเอกรงค์-- 6 6
5การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน)1 38
6การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง<ประถมศึกษา>
27
<มัธยมศึกษา>
26
<ประชาชนทั่วไป>
5
7การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน)8 ---
8การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน30 ---
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "เสมากาชาดเสียงทอง"
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน เพลงที่เลือกใช้ประกวด
เพลงช้า เพลงเร็ว
1นาย ธีรนันท์ รัตตะโรงเรียนวัดลำนาว สพป.นศ.2เสรีขอพรคิดถึงบ้านเกิด
2นางสาว บุณยวีร์ สุทธิโรงเรียนคนกล่อมโลกนางเสือดาว
3นาย ปิยพงศ์ กรงแก้วโรงเรียนโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมอนุสรศรีปราชญ์ห่วงแม่ ห่วงบ้าน
4นางสาว พลอยไพลิน อธิคมานนท์โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ดาวเรืองดาวโรยส้มตำ
5นาย จักรพรรดิ์ หนูแก้วโรงเรียนรักเธอเท่าฟ้ารักคุณยิ่งกว่าใคร
6นาย อภิจิตร์ ณ นครโรงเรียนวัดปทุมทายการาม
7นางสาว สาริสา สุขหอมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
8นาย เริงบพิธ เพ็ชรคงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
9นาย ประกอบ ขุนไกรโรงเรียนบ้านคลองวังสาริกาไร้รังหมากัด
10นางสาว สกาวเดือน ศรีศิริโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาสาวเพชรบุรีอะไรจะเกิดให้มันเกิด
11นาย เทวฤทธิ์ สถาพรโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาขอแค่มองผ้าห่มสาว
12นาย เนตรณรงค์? ขวัญสุยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย? นครศรีธรรมราชสวรรค์บ้านทุ่งคิดถึงบ้านเกิด
13นาง ชบา เต็มภาชนะโรงเรียนราษฎร์บำรุง อ.เฉลิมพระเกียรติเพลงรักเพลงคิดถึงพี่ไปดูหนูไปด้วย
14นาย สายัญ ไชยฤกษ์โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาไก่จ๋าขออยู่ด้วยคน
15นาง ธิตยา สุทธิมาศโรงเรียนโรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป.นศ.3สาวเพชรบุรีพี่ไปดูหนูไปด้วย
16นางสาว เมทินี พืชภูมิโรงเรียนราษฎร์บำรุง
17นาย นิกร โรจนวัฒน์โรงเรียนจรัสพิชากรสาริกาไร้รังขาดคนหุงข้าว
18นางสาว ธันยา สิทธิชัยโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสุรรณรังษีตะวันลับฟ้าคนดังลืมหลังควาย
19นางสาว สกาวเดือน ศรีศิริโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาแก้วรอพี่อะไรจะเกิดให้มันเกิด
20นาย จัตตริน มีกายโรงเรียนมนต์รักลูกทุ่ง
21นางสาว เพชรลดา อิสลามโรงเรียนหงส์ฟ้า
22นาย จักรพันธ์ ไม้แก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ความรักเจ้าขารักคุณยิ่งกว่าใคร
23นาย จักรพันธ์ ไม้แก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ความรักเจ้าขารักคุณยิ่งกว่าใคร
24นางสาว ชนกานต์ ศรีนุ่นโรงเรียนโรงเรียนจรัสพิชากรกอดฉันก่อนลาอยากเปลี่ยนนามสกุล
25นางสาว สมหญิง กาญจนพงค์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
26นาย เทวฤทธิ์ สถาพรโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษารอยรักในอารมณ์ผ้าห่มสาว
27นาย กิตติ โทรบุรีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมคนกล่อมโลกกลับมาทำไม
28นางสาว ณัฐชนน นุรักษ์โรงเรียนหม้ายขันหมากอะไรจะเกิดให้มันเกิด
29นาง สถานี อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากเพลงรักเพลงคิดถึงผู้ชายในฝัน
30นาง สถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากเพลงรักเพลงคิดถึงผู้ชายในฝัน
31เด็กหญิง เกตุมณี ธรรมรัตน์โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมนต์ขลังเสียงขลุ่ยแก้วปิ้งไก่
32เด็กหญิง เกตุมณี ธรรมรัตน์โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมนต์ขลังเสียงขลุ่ยแก้วปิ้งไก่
33เด็กหญิง สุชาดา แก้วสุดโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเหมือนข้าวคอยเคียวผู้ชายในฝัน
34เด็กหญิง อัยษิกา หัสวาทีโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชน้ำตาโนราห์คุณนายขาแมลงสาบ
35เด็กหญิง กันยากร คงปลอดโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทวงรักฝากลมหญิงลั้นลา