||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

การประกวดแข่งขัน เทศกาลงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2561

ผลงานด้านศิลปะนักเรียน
รายละเอียด
รายงานตัว ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
เวลา 08.00 น.

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
"เสมากาชาดเสียงทอง 61"

รายละเอียด
กำหนดการ
8 ต.ค. 2561 ประกวดนักร้องฝ่ายชาย
9 ต.ค. 2561 ประกวดนักร้องฝ่ายหญิง
11 ต.ค. 2561 รอบชิงชนะเลิศ
12 ต.ค. 2561 โชว์ตัว ณ เวทีกลางฯ
รายงานตัว เวลา 18.00 น. ณ เวทีกาชาดฯ

รายงานผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขันฯ
สรุปผลแข่งขัน
การประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะนักเรียน เนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2561


ด้าน "ผลงานศิลปะนักเรียน"
ที่ รายการ จำนวนผู้สมัคร (คน / ทีม)
ป. 1 - 3 ป. 4 - 6 ม. 1 - 3 ม. 4 - 6
1การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
2การแข่งขันวาดภาพระบายสี
3การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี--
4การแข่งขันวาดภาพไทยสีเอกรงค์--
5การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน)
6การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง<ประถมศึกษา>
<มัธยมศึกษา>
<ประชาชนทั่วไป>
7การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ---
8การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน ---ดูแลและพัฒนาระบบโดย นางศิริพร ธรรมชาติ กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล ติดต่อ 081-8948515