\ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "เสมากาชาดเสียงทอง 60" เทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
รายละเอียดกิจกรรม
วัน เดือน ปี ที่แข่งขัน
รอบคัดเลือก
19-20 กันยายน 2560 - เพลงจังหวะช้า 1 เพลง
รอบรองชนะเลิศ
21 กันยายน 2560 - จำนวน 2 เพลง
                           เพลงจังหวะช้า 1 เพลง
                           เพลงจังหวะเร็ว 1 เพลง

รอบชิงชนะเลิศ
22 กันยายน 2560 - จำนวน 2 เพลง
                           เพลงจังหวะช้า 1 เพลง
                           เพลงจังหวะเร็ว 1 เพลง

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล พร้อมโล่
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล พร้อมโล่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล พร้อมโล่
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล พร้อมโล่
ขวัญใจ
นับคะแนนจากพวงมาลัย/ลูกโป่งที่ได้รับ

   สรุปผลการสมัครร่วมแข่งขัน : ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "เสมากาชาดเสียงทอง 60"

   ประเภท : ชาย
วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน โทรศัพท์ เพลงจังหวะช้า เพลงจังหวะเร็ว
16-09-2560
เวลา 12:56:57 น.
คุณเริงบพิธ เพชรคงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชล่องเรือหารัก คีย์ C#คิดถึงบ้านเกิด คีย์ B
17-09-2560
เวลา 14:49:58 น.
คุณประกอบ ขุนไกรโรงเรียนบ้านคลองวังหลวงปู่ทวดเหยียบใจ คีย์ -หมากัด คีย์ -
18-09-2560
เวลา 03:50:29 น.
คุณธีรนันท์ รัตตะโรงเรียนโรงเรียนวัดลำนาวเสรีขอพร คีย์ คิดถึงบ้านเกิด คีย์
18-09-2560
เวลา 08:24:16 น.
คุณศรัทธา อ่อนเกตุพลโรงเรียนบ้านเขาทรายจดหมายฉบับสุดท้าย คีย์ อยากตามไปบ้าน คีย์
18-09-2560
เวลา 16:42:01 น.
คุณเกียรตินนท์ ทองรอดโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน คีย์ ตัวก็ไทยใจก็ไทย คีย์
18-09-2560
เวลา 16:46:00 น.
คุณสมพร คงดีโรงเรียนวัดสามัคยารามพ่อแห่งสยาม คีย์ ข้าด้อยเพียงดิน คีย์
19-09-2560
เวลา 09:20:49 น.
คุณเกษม หงส์โอภาสโรงเรียนบ้านน้ำขาวอันเป็นดวงใจ คีย์ นิราศเวียงพิง คีย์
19-09-2560
เวลา 11:11:36 น.
คุณนิรุตติ์ สระบัววิทยาลัยพระบารมีปกเกล้า คีย์ อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล คีย์

   ประเภท : หญิง
วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน โทรศัพท์ เพลงจังหวะช้า เพลงจังหวะเร็ว
18-09-2560
เวลา 09:59:20 น.
คุณพลอยไพลิน อธิคมานนท์โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์โรงแรมใจ คีย์ บ่กล้าบอกครู คีย์
18-09-2560
เวลา 14:51:36 น.
คุณอรุณวัน โรงเรียนโรงเรียนดรุณศึกษา อ. ร่อนพิบูลย์ น้ำตาโนราห์ คีย์ สามโห่สามช่า คีย์
18-09-2560
เวลา 15:29:58 น.
คุณสุดา จันทร์สนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชขี้เหร่โดนรัก คีย์ ดาวเต้น ม.ต้น คีย์
18-09-2560
เวลา 16:03:56 น.
คุณสุรีย์รัตน์ พรมกัณฐ์โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองรอยแผลเป็น คีย์ ผู้ชายในฝัน คีย์
18-09-2560
เวลา 16:40:13 น.
คุณปิยลักษณ์ หะริตวันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้แก้วรอพี่ คีย์ จะขอก็รีบขอ คีย์
19-09-2560
เวลา 10:40:59 น.
คุณดารุณี สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านไสยาสน์ขี้เหร่โดนรัก คีย์ คีย์
19-09-2560
เวลา 11:15:29 น.
คุณภัครวดี สุดประเสริฐวิทยาลัยจูบแล้วลา คีย์ สามโห่ สามช่า คีย์
19-09-2560
เวลา 18:02:29 น.
คุณรุ่งอรุณ ปลอดขำโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องสาวเพชรบุรี คีย์ คีย์