วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2

   สรุปผลการแข่งขัน [ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ปวส. / ประชาชนทั่วไป ] คลิกเพื่อย้อนกลับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน คะแนน ระดับรางวัล อันดับ
1นายธนายุทธ เหลื่อมเภา เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช97ทองชนะเลิศ
2นางสาววรรณา อุ่นวิมล เมืองนครศรีธรรมราช87ทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
3นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์85ทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
สิ้นสุดการแสดงผล