สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมนูหลัก
กลับเมนูหลัก
บันทึกข้อมูลรายโรงเรียน
รายงานผล
ออกจากระบบ
ระบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

++++++ คำแนะนำในการกรอกข้อมูล ++++++
     1. โปรแกรมอนุญาตให้กรอกข้อมูลซ้ำได้ แต่ทั้งนี้ หากมีการกรอกข้อมูลซ้ำหลายครั้ง จะทำการลบข้อมูลเรคอร์ดก่อนหน้าออกโดยไม่ต้องได้รับอนุญาต และใช้ข้อมูลครั้งล่าสุดในการประมวลผลต่อไป
     2. กรุณาเลือกสังกัดของท่าน ก่อนกรอกข้อมูลอื่น
     3. กรุณาเตรียมรหัสโรงเรียนก่อนทำการบันทึกข้อมูล