วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก บันทึกข้อมูล รายงาน/แสดงผล ออกจากระบบ

ระบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมที่นำหลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด" ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ลำดับที่ : 257
  สังกัด : 
  รหัสโรงเรียน :  (10 หลัก)
    ** พิมพ์ตัวเลขที่เห็น **