||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'
กลับเมนูหลัก บันทึกข้อมูล รายงาน/แสดงผล ออกจากระบบ

ระบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมที่นำหลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด" ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ลำดับที่ : 260
  สังกัด : 
  รหัสโรงเรียน :  (10 หลัก)
    ** พิมพ์ตัวเลขที่เห็น **