วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรม
ที่นำหลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด" ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

บันทึกข้อมูล

แสดงข้อมูล

ออกจากระบบ


**************** รหัสของสถานศึกษา ค้นหาได้จาก ลิงค์นี้ ==> คลิก ****************




มีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล ติดต่อ 081-8948515
กรณีที่ท่านเคยกรอกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมให้ สามารถปรับแก้ข้อมูลได้
กรณีต้องการลบข้อมูลที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ