||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

ระบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรม
ที่นำหลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด" ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

บันทึกข้อมูล

แสดงข้อมูล

ออกจากระบบ


**************** รหัสของสถานศึกษา ค้นหาได้จาก ลิงค์นี้ ==> คลิก ****************
มีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล ติดต่อ 081-8948515
กรณีที่ท่านเคยกรอกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมให้ สามารถปรับแก้ข้อมูลได้
กรณีต้องการลบข้อมูลที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ