วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลับเมนูหลัก บันทึกข้อมูล รายงาน/แสดงผล ออกจากระบบ
 
  (10 หลัก)
 
    ** พิมพ์ตัวเลขที่เห็น **