สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมนูหลัก
กลับเมนูหลัก
บันทึกข้อมูลรายโรงเรียน
รายงานผล
ออกจากระบบ
สารสนเทศธนาคารขยะโรงเรียน
++++++ คำแนะนำในการกรอกข้อมูล ++++++
1. โปรแกรมอนุญาตให้กรอกข้อมูลย้อนหลังสำหรับปี 2560 ได้
2. กรุณาเลือกสังกัดของท่าน ก่อนกรอกข้อมูลอื่น
3. กรุณาเตรียมรหัสโรงเรียนก่อนทำการบันทึกข้อมูล
4. กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือกเดือนที่ต้องการ โปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลเดิมมาให้เพื่อทำการแก้ไขต่อไป