ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552
วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 -- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

กลับหน้าหลัก
ท่านมีความพึงพอใจสารสนเทศของเราเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา : จำนวนนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2561
จำแนกตามสังกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ที่สังกัดก่อนประถมฯประถมฯมัธยมฯ ต้นมัธยมฯ ปลายปวช.ปวส.อุดมศึกษารวมทั้งสิ้น
เตรียมอ.1อ.2อ.3รวมป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมม.1ม.2ม.3รวมม.4ม.5ม.6รวมปวช.1ปวช.2ปวช.3รวมปวส1ปวส.2รวมป.ตรีป.โทป.เอกรวม
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น--------------------------------
2กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน-1637491025447374742381608-------------------710
3สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์--------------------------------
4สถาบันพระบรมราชชนก--------------------------------
5สถาบันพลศึกษา--------------------------------
6สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-6741,2781,5423,4942,4822,3112,3392,4132,4872,48814,5206044594361,063---------------19,077
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2-8762,8323,4657,1734,3624,1424,2044,0824,1953,86924,8541,3701,2091,1322,579---------------34,606
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3-8362,2922,8215,9493,4473,1993,3663,4243,5183,50020,4546806745671,354---------------27,757
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4-3781,2512,0103,6393,1832,8712,9743,0133,2683,04118,3507446366231,380---------------23,369
10สพม.เขต 12------------10,16310,2259,45720,3886,8206,5556,37419,749-----------40,137
11สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา--------------------------------
12สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา--------------------------------
13สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1006,3606,6657,02520,1504,3283,8573,9413,7833,6953,56423,1683,9153,4883,3647,4031,5161,3321,3104,1584,158--4,158-------59,037
14สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ--------------------------------
15สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ.--------------------------------
รวมทั้งสิ้น1009,14014,35516,91240,50717,85616,42716,86116,76217,20516,843101,95417,47616,69115,57934,1678,3367,8877,68423,9074,158--4,158---4,158---204,693