สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 -- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
</a>
</a>
</a>
</a>

คู่มือ แบบฟอร์ม
กรอกข้อมูลออนไลน์
++ เมนูหลัก ++
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
++ หน่วยงานภายใน ++
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบุคลากร
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มลูกเสือฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
++ ดาวน์โหลด ++
 

 

 

  เกียรติบัตร รร.คุณธรรม
แบบฟอร์มต่างๆ

  - การขอเบิกค่าเช่าบ้าน
  - ถ่ายเอกสาร
  - ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
  - ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
  - ขอเปลี่ยนเวรยามฯ
  - ขออนุมัติไปราชการ
  - เบิก คชจ. ไปราชการ
  - เบิกค่าการศึกษาบุตร
  - เบิกค่ารักษาพยาบาล
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พิมพ์ตัวเลขที่ปรากฏ
รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560
เดือน อัพโหลดเมื่อ
มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561
พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561
เมษายน 2561 21 พฤษภาคม 2561
มีนาคม 2561 23 เมษายน 2561
กุมภาพันธ์ 2561 20 มีนาคม 2561
มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
ธันวาคม 2560 28 มกราคม 2561
พฤศจิกายน 2560 28 มกราคม 2561
ตุลาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560
กันยายน 2560 11 ตุลาคม 2560